Sjøtorp, Vänern

Farvel Gøta kanal….som er 190 kilometer lang eller 102,6 NM, med 58 sluser + et utall av bruer av ulikt slag…. en fantastisk reise fra øst til vest (for oss)- en sjøvei midt igjennom vårt naboland Sverige. Denne kanalen ble påbegynt bygd i 1810… det er utrolig lenge siden. Mange øyeblikk, opplevelser og utrolig mange hyggelige mennesker vi har møtt så langt. En flott tur for kjærestan….
Nå går turen ut i Vänern, og etterhvert Trollhættakanalen og Gøteborg.
Noe øyeblikk og minner fra denne turen:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s